Bytový rozvaděč – typový štítek

Tentokráte se pokusím přiblížit problém typového štítku – bytových rozvaděčů (DBO). Jak zajistit, že bude vystaven na osazený rozvaděč atd…

Osazení bytového rozvaděče dodavatelským způsobem

Tento krátký článek je určen pro ty, kteří chtějí provádět rekonstrukci bytu či RD svépomoci i dodavatelsky. Nejjednodušším způsobem je provedení elektroinstalace dodavatelskou firmou a vy pouze zkontrolujete, zda máte vylepený štítek na bytovém rozvaděči. Revizní technik by měl během revize instalace zkontrolovat přítomnost štítku na rozvodné skříni. V mnoha případech se takhle neděje a je jen na Vás, jak se k tomuto problému postavíte.

rozvodnice-dbo-stitek

obrazek převzat z http://www.oez.cz/nejcastejsi-dotazy-a-chyby

Výroba bytového rozvaděče svépomocí

V případě práce svépomocí, bych doporučoval nakoupit bytový rozvaděč i jednotlivé moduly (proudový chránič, jistič …) od jednoho výrobce. Já osobně doporučuji firmu OEZ, BONEGA, nebo SCHRACK. Tito výrobci mají konfigurátor na typový štítek pro svoje bytové rozvaděče (DBO). Pro vytvoření typového štítku je nutné splnit určité legislativní požadavky dané zákonem. Revizní technik Vám pak může vytvořit typový štítek, který splňuje všechny požadavky zákona.

 

 

 

 

 

Uložit odkaz do záložek.