Lhůty pravidelných kontrol a revizí

Pro dnešek tu máme intervaly lhůt elektro revizí:

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací dle typu prostředí

Druh prostředí Revizní lhůty v rocích Přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
základní, normální 5 AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1, BA4, BA5
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné, s nehořlavým prachem,

s biologickými škůdci

3 přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2
mokré s extrémní korozní agresivitou 1 AD2 až AD8, AF4
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu (kromě prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par BE3N2) 2 AG2, AH3, BE2, BE3
venkovní, pod přístřeškem 4 AB2, AB3, AB6, AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů způsobených člověkem AF2, AF3, AN2, AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace

Lhůty pravidelných revizí elektrických instalací stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Druh prostoru dle rizika ohrožení osob Revizní lhůty v rocích Přiřazení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, obchodní domy, stanice hromadné dopravy atd.) 2 BD3, BD4, (BA1)
zděné obytné a kancelářské budovy (platí pro vnitřní elektrické rozvody odpovídajícím současným požadavkům) 5 BD1, (BD2)
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely

a jiná rekreační zařízení

3 BD4, BA2
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 2 CA2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5

Lhůty pravidelných revizí vnějšího systému ochrany před bleskem (hromosvod), podle ČSN 33 1500

Platí pro starší hromosvody
Druh objektu Revizní lhůty v rocích Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51
objekty a prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru (kromě prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par), objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C1, C2, C3

2 BE2, BE3, CA2
ostatní

(při nebezpečí poškození hromosvodu je možné lhůtu zkrátit)

5 Všechny kromě BE2, BE3, CA2

Lhůty pravidelných revizí vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS) podle ČSN 62305-3 ed.2

Platí pro nově zřízené hromosvody (platnost od 1/2012)

Hladina ochrany
před bleskem
Vizuální kontrola
[roků]
Úplná revize
[roků]
Kritické systémy,
úplná revize [roků]
I a II 1 2 1
III a IV 1 4 1

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Rozdělení el. spotřebičů do skupin podle užívání Nepřipevněné spotřebiče, nářadí držené v ruce, prodlužovací přívody Ostatní nepřipevněné spotřebiče
Třída ochrany Lhůta pro revizi Třída ochrany Lhůta pro revizi
A – určené pro pronájem dalšímu provozovateli před vydáním provozovateli nebo uživateli před vydáním provozovateli nebo uživateli
B – používané ve venkovním prostoru, na stavbách v zemědělství atd. I 3 měsíce I, II, III 6 měsíců
II, III 6 měsíců
C – používané při průmyslové

a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

I 6 měsíců I, II, III 24 měsíců
II, III 12 měsíců
D – používané ve veřejně přístupných prostorách, školy, internetové kavárny, hotely atd. I, II, III 12 měsíců I, II, III 24 měsíců
E – používané při administrativní činnosti I, II, III 12 měsíců I, II, III 24 měsíců

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *